soi kèo vòng loại world cup hôm nay⭐VN

soi kèo vòng loại world cup hôm nay⭐VN

06-05-2017 13:19 | 0 bình luận
Đề thi học kì 2 môn toán năm 2017 - Lớp 10 - Sở giáo dục Bắc Ninh có đáp án và lời giải chi tiết

Câu 1 (3 điểm)soi kèo vòng loại world cup hôm nay⭐VN

Giải các bất phương trình sausoi kèo vòng loại world cup hôm nay⭐VN

a) 2x^2 - 5x + 2 >0;soi kèo vòng loại world cup hôm nay⭐VN

b) [(x-1) (x-2)]/(x-3) >= 0soi kèo vòng loại world cup hôm nay⭐VN

Câu 2: (1 điểm)

Tìm tất cả giá trị của tham số m để hàm số sau có tập xác định là D=R

Y= Căn bậc hai của (mx^2-2(m+1)x +4

Đáp án và lời giải chi tiết

Thu Cúc

Tin tức mới nhất
soi kèo vòng loại world cup hôm nay⭐VN